Priyoatmodjo

the spirit of Java

02. DWI RAHARJO

eyang Dwi Raharjo adalah anak kedua (dwi = dua, bahasa Sansekerta) dari eyang buyut Djatmiko Panitro dengan eyang buyut Siti Uminah.

eyang Dwi Raharjo (15 Juni 1956) menikah dengan eyang Lilik Murjiastini (30 Mei 1959) peputra :

  1. Afifah (27 Juni 1993)
  2. Khalis Afif (22 September 1995)

 

dari kiri ke kanan : mbak Rus, mbak Sri, mbak Nasi (adiknya mbak Narti), mas Adlan, mas Hary, Kenang, cik Hwa, koh Mbun, mbak Nanik, mbak Narti, mas Wiwik (keterangan dari eyang Nono dan eyang Tuty)

Next Post

Previous Post

2 Comments

  1. Subana September 21, 2022

    Om Wiwi’ kula tepang nalika taksih legan (dereng kagungan garwa) lan asring tindak /dolan dalemipun kangmasipun ( bpk Hary Subagyo) , dalemipun taksih wonten Perumnas Ngringo (Jaten), Jl.Flamboyant 4 no.97. Salam taklim kagem ‘Om Wiwi’, & putra wayah. Mugi tansah wilujeng , donya -akhirat, awit saking ridho Allah SWT. Aamiin.

Leave a Reply

© 2024 Priyoatmodjo

Theme by Anders Norén